मधुराष्टकम: भगवान जगन्नाथलाई समर्पित

मिस नगर्नुहोस्

घर योग आध्यात्मिकता चाडपर्व विश्वास रहस्यवाद oi-Lekhaka द्वारा सुबोडिनी मेनन जुन २ 25, २०१। मा

पुरीका भगवान जगन्नाथ भगवान भगवान विष्णु, भगवान कृष्णको आठौं अवतार को रूप मा मानिन्छ। भगवान जगन्नाथको रूप कल्प वृक्षबाट निस्केको लगबाट खोपेको छ।

गोलो आँखाका साथ प्रभुको सममित अनुहार जुन खुला छरिएको छ त्यो हेर्नको लागि एक दृश्य हो। मूर्तिको पाखुरा वा खुट्टा छैन। यो देखाउनको लागि कि प्रभुले सबै कुरा देख्नुहुन्छ र सदा जाग्नुहुन्छ।उहाँलाई आफ्ना भक्तहरूलाई आशीर्वाद दिन वा राम्रो भाग्य दिन हातहरू चाहिदैन। भक्तहरूलाई भेट्न उसलाई खुट्टाको आवश्यक पर्दैन र उनीहरूको हृदयमा सँधै बास गर्दछ।भगवान जगन्नाथलाई समर्पित मधुराष्टकम स्तोत्र

आज हामी तपाईंको लागि मधुराष्टकम ल्याउँदैछौं, जुन भगवान कृष्णलाई समर्पित छ। आठ श्लोकहरूको समूह दिव्य छ र भगवान कृष्णलाई समर्पित सबैभन्दा मीठा रचनाहरूमध्ये एक हो।यो श्री वल्लभाचार्य द्वारा रचना गरिएको थियो र भगवान कृष्णको रूपको हरेक पक्ष मीठो र आनंदले कसरी भरिएको भनेर कुरा गर्दछ। त्यसो भए, मधुराष्टकम र यसको अनुवाद खोज्नको लागि पढ्नुहोस्।

मधुराष्टकम

अधरम मधुरम बडनम मधुरम नयनम मधुरम हसीतम मधुरम |हृदयाम मधुराम गमनम मधुरम मधुरा-एडिपेटर-अखिलम मधुरम || १ ||

Vacanam Madhuram Caritam Madhuram Vasanam Madhuram Valitam Madhuram |

चालिताम मधुराम भृमितम मधुरम मधुरा-एडिपेटर-अखिलम मधुरम || २ ||

भेन्नूर-मधुरो रेन्नूर-मधुराः पन्निर-मधुराह पड़ौ मधुरौ |

नृत्यम मधुराम सख्याम मधुरम मधुरा-एडिपेटर-अखिलम मधुरम || || ||

गीतम मधुरम पितम मधुरम भुक्ताम मधुराम सुपतम मधुरम |

रुपम मधुराम तिलकम मधुराम मधुरा-एडिपेटर-अखिलम मधुरम || || ||

कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरानाम मधुरम रमणम मधुरम |

वामीतम मधुरम शमिताम मधुराम मधुरा-एडिपेटर-अखिलम मधुरम || || ||

गुंजा मधुरा माला मधुराआ यमुना मधुरिया विकी मधुरिया |

सलीलम मधुराम कमलम मधुराम मधुरा-अदिपातेरखिलाम मधुरम || || ||

अनुहारबाट अतिरिक्त फ्याट कसरी कम गर्ने

गोपी मधुरिया लीला मधुराआ युक्तम मधुरम मुक्ताम मधुरम |

द्रष्टम मधुरम शिष्ट्ष्टम मधुराम मधुरा-अदिपातेरखीलम मधुरम || || ||

Gopaa Madhuraa Gaavo Madhuraa Yassttir-Madhuuraa Srssttir-Maduraa |

दलितम मधुराम फालितम मधुरम मधुरा-अदिपातेरखिलाम मधुरम || || ||

अनुवाद

हे भगवान कृष्ण, तपाईंको ओठ मीठो छ, तपाईंको अनुहार मीठो छ, तपाईंको आँखा मीठो छ, तपाईंको मुस्कान मीठो छ, तपाईंको मुहार मीठो छ, तपाईंको हिंड मीठो छ र सबै चीज मीठो प्रभुको बारेमा मिठो छ।

हे भगवान कृष्ण, तपाईंको शब्द (बोली) मीठो छ, तपाईंको चरित्र र प्रकृति मीठो छ, तपाईंको पहिरन (कपडा) मीठो छ, तपाईंको आसन मीठो छ, तपाईंको चाल (मीठो) मीठो छ, तपाईंको भटक ​​मीठो छ र सबै कुराको लागि मीठो छ। मिठाईका प्रभु।

हे भगवान कृष्ण, तपाईंको बाँसुरी मीठो छ, तपाईंको खुट्टाको धुलो मीठो छ, तपाईंको हात मीठो छ, तपाईंको खुट्टा मीठो छ, तपाईंको नृत्य मीठो छ, तपाईंको मित्रता (मीठो छ) र मिठाईका भगवानका बारे सबै कुरा मीठा छ।

हे भगवान कृष्ण, तपाईको गीत मीठो छ, तपाईको मदिरा मीठो छ, तपाईको खाने मीठो छ, तपाईको निद्रा मीठो छ, तपाईको मिठाईको रुप मीठो छ, तपाईको तिलक (निधारमा चन्दनको पेस्ट मार्क) मीठो छ र सबै कुरा प्रभुको बारेमा मिठो छ। मिठोपन

हे भगवान कृष्ण, तपाईका कार्यहरू मीठो छन्, तपाईको विजय मीठो छ, तपाईको चोरी मिठो छ, तपाईको ईश्वरीय प्रेमको खेल मिठो छ, तपाईको रमाइलो मिठो छ, तपाईको आराम मिठो छ र सबै चीज मिठाईका प्रभुको बारेमा मिठो छ। ।

हे भगवान कृष्ण, तपाईंको गुलियो मीठो छ, तपाईंको माला प्यारी छ, यमुना नदी मीठो छ र मीठो छ यमुनाको तेज लहरहरू, तपाईंको पानी मीठो छ, तपाईंको कमल प्यारो छ र सबै कुरा मिठाईका प्रभुको लागि मीठो छ।

हे भगवान कृष्ण, तपाईंको गोपियां (गोठाला केटीहरू) मीठो छ, तपाईंको दिव्य शगल (लीलाको) मीठो छ, तपाईंको एकता (मीटिंग) मीठो छ, तपाईंको सेटिंग मिठो छ, तपाईंको नजर मीठो छ, तपाईंको शिष्टाचार मीठो छ र सबै कुरा मीठो छ। मिठाईका प्रभु।

हे भगवान कृष्ण, तपाईंको गोपाहरू (गोठाला साथीहरू) मीठो छन्, तपाईंको गाईहरू मीठो छ, तपाईंको समूह मीठो छ, तपाईंको सृष्ट मीठो छ, तपाईंको विजय मीठो छ, तपाईंको उपलब्धि मीठो छ र सबै चीज मीठो मिजाईका स्वामी हुन्।

लोकप्रिय पोष्ट